เมื่อบุญให้ผล คนดีๆจะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

Advertisements

เมื่อบุญให้ผล คนดีๆจะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

เมื่อบุญให้ผล เราก็จะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต

เมื่อกรรมให้ผล เราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดี

จึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะ

เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะรักษาความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดี

แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัยเสียๆของเรา

จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้

ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้า ยๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น

แนวโน้มคือชีวิตเรา ก็จะดึงดูดคนที่แย่ๆ

ดึงดูดคนแบบเดิมที่ห่วยๆเข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น

ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี

ความดีหรือกรรมดีของเราตรงนี้

ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่า

จะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้แต่ความดีนั้น

จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน

และมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสียๆของตน

มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ

การเจอคนร้า ยๆ แต่ยังยอมทนทุกข์อยู่

ตรงนี้คือการใช้กรรม ในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ทุกข์พอแล้ว ทนพอแล้ว

ไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกข์ซํ้าซากต่อไป

คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่าหมดกรรมเมื่อนั้น

ถ้าเราเป็นคนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา

แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจากชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : RUGYIM
Advertisements

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.