ทำไมคนตกปลาขึ้นสวรรค์ คนไปฟังธรรมถึงตกนรก

Advertisements

ทำไมคนตกปลาขึ้นสวรรค์ คนไปฟังธรรมถึงตกนรก

วันหนึ่งมีคนหนึ่งไปฟังธรรมนั่งอยู่ในศาลา

ในขณะที่ข้างศาลานั้นมีคนตกปลา

ตาและจิตของคนที่ไปฟังธรรมแทนที่จะปล่อยวาง

เอาจิตจดจ่อในพระธรรมในเสียงเทศนา

แต่กลับเพ่งโทษคนตกปลา

คนอะไรบาปหนักหนา เลวระยำมาตกปลาข้างวัด

ทำไมไม่ไปทำมาหากินที่ดีกว่านี้

ทำไมมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในขณะที่ตนมาสร้างบุญ

ง่ายๆ ก็คือ เลวมาก จิตด่าทอตลอดเวลา

ยกตนเหนือคนตกปลา

ในขณะที่คนตกปลา ตามองเห็นคนมาฟังธรรม

จิตก็น้อมลงขออนุโมทนาด้วยนะครับ

ผมมันคนบาปช้า ไม่มีโอกาสสร้างบุญด้วยตนเอง

ต้องมาหาปลา เพื่อไปทำอาหารให้พ่อแม่ที่เจ็บป่วยเพราะจนทำให้ต้องมาทำแบบนี้

ชาติหน้าฉันใด ขอได้มีโอกาสสร้างบุญ

แบบพวกท่านผู้ประเสริฐเถิด

ชาตินี้มีกรรมหนักหนาขอชดใช้เวรกรรม สร้างบุญที่พอทำได้

ปลาที่ถึงฆาตขอให้มาติดเบ็ด

ขออย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลย

จิตของคนตกปลามีแต่พร่ำสาธุ สาธุ สาธุกับคนฟังธรรม

และขออโหสิกรรมปลาที่มาติดเบ็ด

เรื่องนี้คงบอกอะไรได้หลายอย่าง

คนที่สร้างบุญนั้นควรมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา

ต่อคน ต่อสรรพสตว์ทั้งหลาย

พรหมวิหาร 4 นี้จะยิ่งส่ง ยิ่งหนุนนำชีวิตตน

คนที่ปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อพัฒนาจิตตนให้สูงขึ้น

แต่ไม่ได้หมายความว่า มีหน้าที่จะไปยกตนข่มท่าน

ไปด่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนตน

ต่อให้รู้พระธรรมทั้ง 84000 พระธรรมขันธ์

สวดมนต์ได้ทุกบท

แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ เท่ากับ 0

มีมากมายอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาว 5 วัน 15วัน

กลับออกมานึกว่า เป็นเทวดาแล้ว

เห็นใครทำอะไร ผิดไปหมด

เราต้องวางใจในกฏแห่งกรรม

ให้กรรมนั้นเป็นผู้ตัดสิน

แม้แต่ตัวเราเอง ยังมีโอกาสพลาด

มีโอกาสทำผิด ยังมีโอกาสทำบาปมากมายมหาศาล

โอกาสสอบตกตลอดเวลา จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

ซึ่ง….ไกลมาก

พึงดูจิตภายใน อย่าส่งจิตออกภายนอกเถิด

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรักษา ธ.ธรรมรักษ์

Advertisements

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.