Latest Posts

ถ้าอยากจะเป็นนกอินทรีย์ อย่าไปคลุกคลีกับนกกระจอก

รักตัวเองให้มาก อย่าไปคาดหวังกับใคร เพราะ ‘ ตลอดไป’ ไม่มีจริง

ถ้าเจอคนที่ทำดีด้วยควรดีตอบ อย่าไปเอาเปรียบเขา

ถ้าคุณเป็น “คนซื่อสัตย์” กาลเวลาก็จะ “คัดสิ่งที่ดี” ให้กับคุณ

อยู่บ้านเฉยๆก็ทำได้ “วิธีบริจาคร่างกายออนไลน์” ส่งต่อบอกบุญต่อให้ทั่วกัน

มีเงินอย่างเดียว ไม่ได้ยกระดับให้ดูดี สละเวลาอ่าน 2 นาที เป็นกำไรชีวิต

เรียนสูงมาแค่ไหน ไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็น คือประเด็นที่สำคัญกว่า

ขับเคลื่อนโดย Blogger.